Korzystając ze strony akceptujesz politykę prywatności i opisany w niej sposób przetwarzania plików cookie. Zapoznaj się z polityką prywatności
Zapoznaj się z polityką prywatnościZgadzam się

NAJBLIŻSZE KURSY: Kurs Indywidualny: 25 września 2023

Zadzwoń do nas       884 908 108

Polityka prywatności2021-10-07T14:59:48+02:00

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony akademia108.pl jest firma db2 Sp. z o.o., ul. Orszańska 34d, 30-698 Kraków, REGON 123011570, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO.
 3. Użytkownicy strony internetowej akademia108.pl pozostają anonimowi, chyba, że zdecydują inaczej. Anonimowe dane pozyskiwane o użytkownikach wynikają z ogólnych mechanizmów działania Internetu, np. adres IP są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dodatkowo adresy IP są mogą służyć do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 4. Użytkownik  korzystając z formularzy na stronie akademia108.pl zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizowanie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie działań informacyjnych, sprzedażowych i marketingowych
 6. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, które opisane zostały w punkcie 5.
 7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii swoich danych)
  • ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
  • ograniczenia przetwarzania
  • przenoszenia danych.
  • wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych
 8. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie stosownej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 9. W celu prawidłowej celów przetwarzania  dane użytkownika mogą być przekazane do: dostawcy infrastruktury technicznej (hosting), upoważnionych pracowników.
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią dla możliwych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zbiór danych osobowych jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem.  W na stronie akademia108.pl zastosowano połączenia szyfrowane (Certyfikat SSL).
 11. Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na wysyłaniu do zapisanych Użytkowników listu elektronicznego z informacją o ofercie, usługach i wszystkich innych wydarzeniach, które mają związek z działalnością Szkoły Programowania. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne, a Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z tej usługi.
 12. Strona internetowa akademia108.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu, tworzenia statystyk i preferencji przeglądania, personalizacji przekazów marketingowych. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies przez stronę internetową akademia108.pl
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 14. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej akademia108.pl.
 15.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą ze strony internetowej akademia108.pl  obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.